Konkurentsiamet on 10.07.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt HeidelbergCement Northern Europe AB omandab valitseva mõju NCC Roads Holding AB osa üle, kelle äritegevus toimub Eestis NCC Industri Eesti AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi