Konkurentsiamet on 04.07.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Henkel Central Eastern Europe Ges.m.b.H omandab valitseva mõju AS Makroflex üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi