Konkurentsiamet on 03.07.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Islandil registreeritud Samskip hf ja AS Eesti Merelaevandus omandasid ühiselt valitseva mõju T&E ESCO Container Lines AS-i üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3938 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi