Konkurentsiameti peadirektori 12.06.2003 otsusega nr 19-KO anti koos kohustusliku tingimusega luba koondumiseks, mille tulemusena AS Tootsi Turvas omandab valitseva mõju AS Puhatu Turvas üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil

Tagasi