Konkurentsiameti peadirektori 13.06.2003 otsusega nr 20-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Rootsis registreeritud OM AB (publ) omandab valitseva mõju Soomes registreeritud HEX Oyj üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi