Konkurentsiameti peadirektori 06.06.2003.a otsusega nr 18-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena AS Eesti Telefon ja Soomes registreeritud Eltel Networks Corporation omandavad ühise valitseva mõju AS Connecto üle konkurentsiseaduse § 19 lg 3 sätestatud viisil.

Tagasi