Konkurentsiameti peadirektori 05.06.2003.a otsusega nr 16-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena AS Magnum Medical omandab valitseva mõju OÜ Parimex Invest üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi