Konkurentsiameti peadirektori 05.06.2003 otsusega nr 17-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Saksamaal registreeritud Scandlines Deutschland GmbH omandab valitseva mõju T&E ESCO RORO Lines AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi