Konkurentsiamet on 27.05.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud äriühing OM AB (publ) kuulutas 20. mail 2003.a. välja pakkumise Soomes registreeritud äriühingu HEX Oyj aktsionäridele nendelt HEX Oyj aktsiate omandamiseks emiteeritavate OM AB (publ) aktsiate vastu. Pakkumise eduka läbiviimise tulemusena omandab OM AB (publ) valitseva mõju HEX Oyj üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi