Konkurentsiamet on 22.05.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Eesti Telefon ja Soomes registreeritud Eltel Networks Corporation omandavad ühise valitseva mõju AS Connecto üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi