Konkurentsiameti peadirektori 16.05.2003 otsusega nr 15-KO alustati AS Tootsi Turvas ja AS Puhatu Turvas koondumise täiendavat menetlust vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p 2.

Tagasi