Konkurentsiameti peadirektori 08.05.2003 otsusega nr 13-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Prantsusmaal registreeritud Compagnie Gervais Danone S.A. ja Hollandis registreeritud The Springs of Eden B.V. omandavad ühiselt valitseva mõju asutatava ühisettevõtja Danone Springs of Eden B.V. üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi