Konkurentsiamet on 29.04.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Tootsi Turvas omandab valitseva mõju AS Puhatu Turvas üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi