Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 17.04.2003 otsusega nr 11-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Hispaanias registreeritud Nefinsa S.A. omandas valitseva mõju Hispaanias registreeritud Uralita S.A üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi