Konkurentsiamet on 17.04.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Prantsusmaal registreeritud Compagnie Gervais Danone S.A. ja Hollandis registreeritud The Springs of Eden B.V. omandavad ühiselt valitseva mõju asutatava ühisettevõtja üle, kelle äritegevus hakkab toimuma Eestis tütarettevõtja Rent a Cooler Estonia OÜ kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi