Konkurentsiamet on 11.04.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ühendkuningriigis registreeritud Close Brothers Private Equity Limited ja Guernseyl registreeritud Greysea Limited omandavad ühiselt valitseva mõju Ühendkuningriigis registreeritud V. Ships Group Limited üle, kelle äritegevus toimub Eestis tütarettevõtja OÜ Baltic Group International kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi