Konkurentsiamet on 01.04.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hispaanias registreeritud Nefinsa S.A. omandab valitseva mõju Hispaanias registreeritud Uralita, S.A. üle. Uralita äritegevus Eestis toimub tütarettevõtja OÜ Pfleiderer Baltic kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi