Konkurentsiameti peadirektori 14.03.2003 otsusega nr 7-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soomes registreeritud Toyota Motor Finland Oy omandab valitseva mõju Toyota Baltic AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi