Konkurentsiameti peadirektori 06.03.2003 otsusega nr 6-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Taanis registreeritud Danfoss A/S omandab valitseva mõju Taanis registreeritud DEVI A/S üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi