Konkurentsiamet on 17.02.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud Danfoss A/S omandab valitseva mõju Taanis registreeritud DEVI A/S üle. Danfoss A/S äritegevus Eestis toimub AS Danfoss kaudu ja DEVI A/S äritegevus AS DEVI Eesti kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi