Konkurentsiamet teatab, et saatis 13.02.2003 kirjaliku teate Suurbritannias registreeritud Avis Europe PLC esindajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt konkurentsiseaduse § 21 lőikele 1.

Tagasi