Konkurentsiameti peadirektori 07.02.2003.a. otsusega nr 5-KO alustati AS-i Magnum Medical ja O‹ Parimex Invest koondumise tšiendavat menetlust vastavalt konkurentsiseaduse ß 27 lg 1 p 2.

Tagasi