Konkurentsiameti peadirektori 07.02.2003 otsusega nr 4-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Tallinna Teede AS omandab valitseva mõju AS Viskomi Ehitus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi