Konkurentsiamet on 30.01.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud Avis Europe PLC omandab valitseva mõju Ameerika Ühendriikides registreeritud BRAC Rent-A-Car International Inc osa üle, mis koosneb muuhulgas litsentsist, mille alusel on AS-l Rentacar õigus teostada Eestis autorendialast tegevust Budget kaubamärgi all.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi