Konkurentsiameti peadirektori 17.01.2003 otsusega nr 3-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets omandasid valitseva mõju AS Sylvester üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi