Konkurentsiameti peadirektori 13.01.2003.a. otsusega nr 2-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena BACP Europe Fund IV M LP omandab valitseva mõju Paroc Group Oy Ab üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi