Konkurentsiamet teatab, et on 19.12.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Stora Enso Timber Oy Ltd. omandab valitseva mõju AS Sylvester üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi