Konkurentsiamet teatab, et on 23.12.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt BACP Europe Fund IV M LP omandab läbi tütarettevõtja R-Laatikko Oy valitseva mõju Paroc Group Oy Ab üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3946 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi