Konkurentsiameti peadirektori asetäitja otsusega 21.11.2002.a nr 71-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena omandavad DLJ Merchant Banking III, Inc. ja Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P. ühise valitseva mõju Nycomed Holding A/S üle konkurentsiseaduses § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi