Konkurentsiamet teatab, et on 10.12.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ahlström Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd, Capman (Guernsey) Ltd ja Capman Sweden AB omandavad ühise valitseva mõju Nordkalk Oyj Abp üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3946 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi