Konkurentsiamet teatab, et on 30.10. 2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt DLJ Merchant Banking III, Inc. ja selle sidusfondid ning Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P. ja selle sidusfondid omandavad ühise valitseva mõju Taani äriühingu Nycomed Holding A/S ja seeläbi Nycomedi kontserni üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 6113 948 või 6113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi