Konkurentsiamet teatab, et on 23.10.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Sveitsis registreeritud Segafredo Zanetti S.A omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Meira Oy osa üle ja Eestis registreeritud Meira Eesti OÜ üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 6113 948 või 6113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi