Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 03.10.2002.a otsusega nr 61-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Pfizer Inc omandab valitseva mõju Pharmacia Corporation'i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi