Konkurentsiamet teatab, et on 26.09.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Hispaania Kuningriigis registreeritud ettevõtja Uralita S.A valitseva mõju Vene Föderatsioonis registreeritud ettevõtja OAO Pfleiderer Tschudowo üle. OAO Pfleiderer Tschudowo äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Pfleiderer Baltic OÜ kaudu. Uralita S.A ei oma äritegevust Eestis.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi