Konkurentsiamet teatab, et on 27.09.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandi Kuningriigis registreeritud Pearle Europe B.V. omandab valitseva mõju Soome Vabariigis registreeritud Instrumentarium Oyj üle. Instrumentarium Oyj äritegevus Eestis toimub tütarettevõtja Instrumentarium Optika OÜ kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi