Konkurentsiamet teatab, et on 10.09.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtja Pfizer Inc. valitseva mõju Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtja Pharmacia Corporationi üle. Pfizer Inc. äritegevus Eestis toimub Pfizer H.C.P Corporation, Eesti filiaali kaudu ja Pharmacia Corporationi äritegevus Eestis toimub Pharmacia Enterprises S.A, Eesti filiaali kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi