Konkurentsiamet teatab, et on saanud 2.septembril 2002.a koondumise teate, mille kohaselt Deutsche Post AG omandab valitseva mõju DHL International Limited üle. Deutsche Post AG äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtjate Danzas AS, Interterminal AS ja OÜ Scandinavian Garment Service OÜ kaudu. DHL International Limited äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja DHL International Eesti AS kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, telefonil 6 113 946 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi