Konkurentsiamet teatab, et on 27.08.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsi Kuningriigis registreeritud ettevõtja Telia AB omandab valitseva mõju Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja Sonera Corporation üle. Sonera Corporation äritegevus Eestis toimub tütarettevõtjate AS Eesti Telekom, AS Esdata ja AS Reveko Telekom kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi