Konkurentsiamet teatab, et on 09.08.2002.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Tallinna Piimatööstuse AS omandab valitseva mõju Meieri Tootmise AS üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi