Konkurentsiamet teatab, et on 07.08.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud Charterhouse Capital Limited ja Prantsusmaal registreeritud Caisse des Dépôts et Consignations omandavad ühiselt valitseva mõju Prantsusmaal registreeritud Télédiffusion de France S.A. üle. Télédiffusion de France S.A. äritegevus Eestis toimub Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi