Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 18.07.2002.a otsusega nr 44-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soome Vabariigis registreeritud ettevõtjad Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj omandasid valitseva mõju Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja Contant Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi