Konkurentsiamet teatab, et on 02.07.2002.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud ettevõtjad Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj omandavad ühise valitseva mõju Contant Oy üle. Sponsor Capital Oy kontserni kuuluv Indoor Group AS tegeleb mööbli jaemüügiga. Nordea kontserni kuuluvate ettevõtjate äritegevus Eestis toimub Nordea Bank Plc Eesti filiaali ja tema tütarettevõtjate AS Nordea Finance Estonia ja AS Nordea Kindlustus kaudu, kes tegelevad vastavalt panga-, liising- ja kindlustusteenuste osutamisega. Contant Oy tütarettevõtja Contant Eesti AS tegeleb inkassoteenuste osutamisega.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi