Konkurentsiamet teatab, et on 19.06.2002.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud ettevõtja Lännen Tehtaat Oyj omandab valitseva mõju Navena Oy üle. Lännen Tehtaat Oyj kontserni kuuluv Balti Ehitusmasin-Baltem AS tegeleb mullatöömasinate müügi ja hooldusega. Navena Oy äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtjate Rehu Eesti OÜ ja AS Agribalt kaudu, kes tegelevad vastavalt loomasööda vahendamise ja turustamise ning põllumajandusmasinate ja tarvikute jaemüügiga.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi