Konkurentsiameti peadirektori 30.05.2002 otsusega nr 30-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja Rautakirja Oyj omandas valitseva mõju Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtja AS Lehepunkt üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi