Konkurentsiamet teatab, et on 02.05.2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja Rautakirja Oyj omandab valitseva mõju Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtja AS Lehepunkt üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi