Konkurentsiameti peadirektori 19.04.2002 otsusega nr 20-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Suurbritannias registreeritud ettevõtja Davis Service Group Plc omandas valitseva mõju Taani Kuningriigis registreeritud ettevõtja Sophus Berendsen A/S üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Sophus Berendsen A/S äritegevus Eestis toimub tütarettevõtja AS Svarmil kaudu.

Tagasi