Konkurentsiamet teatab, et on 28.03.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Inglismaal registreeritud ettevõtja Davis Service Group plc omandab valitseva mõju Taanis registreeritud ettevõtja Sophus Berendsen A/S üle, kelle äritegevus Eestis toimub tütarettevõtja AS Svarmil kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 947 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi