Konkurentsiamet teatab, et on saanud 5. märtsil 2002.a. koondumise teate, mille kohaselt ühinevad Soome Vabariigis registreeritud Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy. Wecan Electronics Oyj äritegevus Eestis toimub Wecan Cables Eesti OÜ kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 948 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi