Konkurentsiamet teatab, et on 08.02.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud Heloise Merger Corporation kui ühendatav äriühing ühineb USA-s registreeritud ühendava äriühinguga Compaq Computer Corporation, mille tulemusena USA-s registreeritud Hewlett-Packard Company omandab valitseva mõju Compaq Computer Corporation üle. Hewlett-Packard Company äritegevus Eestis toimub Hewlett-Packard OY Eesti Filiaali kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või telefonil 6 113 947 või 6 113 942 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi