Konkurentsiameti peadirektori 14.01.2002.a otsusega nr 4-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Danzas ASG AB omandas valitseva mõju SGS Holding AB üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi